ksg.com.tr deneyimini sizlere daha iyi sunabilmek amacıyla websitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Anladım

ÇEVRE POLİTİKASI

KSG Makina A.Ş. olarak faaliyetlerimiz sırasında oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;
• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Firmamıza çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın kirliliğin önlenmesi ile ilgili çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal

düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,

  • Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.